Folkfronternas estetik, Hägerstensåsens Medborgarhus 9 Oktober

Agentur
Jörgen Gassilewski, Kim West, and Ellen Wettmark in three short presentations on Agentur, the politics of culture, and the ruins of mediation. In response to a question from the audience, it was revealed that the presentations are pieces from a larger, ongoing project, in which Agentur indeed is developing a report or proposition for a new public cultural policy. (Photos by Hans Rosenström unless otherwise stated)

 

Question from the audience: “Will you translate these experiences – both the form of research that you have developed and the more programmatic-political-theoretical positions that you have laid forth – into something more concrete with regards to actual, public cultural policies in Sweden?”

 

Emily Fahlén, Gustav Strandberg, and Jackqueline Frost on Contre-attaque, the revolutionary and anti-fascist organization of Georges Bataille and André Breton. Photo: Ulla West

 

Micro exhibitions, left: Samuel Richter, “Från 1930-talets expressionismdebatt till Motståndets estetik.” Right: Rikard Heberling and Elof Hellström, “Fanfar, fara eller fiktion. Avtryck efter folkfronten i Sverige.” Photo: Sebastian Dahlqvist

 

Samuel Richter, detail from “Från 1930-talets expressionismdebatt till Motståndets estetik.” Photo: Sebastian Dahlqvist

 

Ingela Johansson, micro exhibition. “Konst som omsorg.”

 

Christoffer Paues, “Treor,” six of the fifteen visual vignettes specifically made for various reports of Agentur.

 

Martin Högström introduces the email-based journal frontpoesi, “the latest phase in the long revolution of smaller poetry publictions.” With readings by Beata Berggren, Jen Hayashida, Jörgen Gassilewski.

 

Jörgen Gassilewski’s staging of Bertolt Brecht’s short play “How Much is Your Iron?” about the “neutral” Swedish iron trade at the time of the Second World War. Member of Agentur as light operator, illuminating character “Herr Svensson” while Gassilewski is provide the voices of all characters from behind the curtain. Scenic design: Samuel Richter.

 

Audience before Brecht’s “How Much is Your Iron?” Photo: Sebastian Dahlqvist

 

FOLKFRONTERNAS ESTETIK
Preliminary Conclusions of a Research Project
Hägerstensåsens Medborgarhus
9 October 2021

 

Program (In Swedish)
 
13.30 Emma Kihl: om händelsens politik
Agentur och Hägerstensåsens medborgarhus hälsar välkomna
 
14.00 Emily Fahlén, Jackqueline Frost och Gustav Strandberg håller korta föredrag och läsningar om Motattack, Georges Bataille och André Bretons revolutionära antifascistiska organisation, som tyckte att vi ”måste lära oss att använda fiendens vapen”.
 
14.45 Samtal
 
15.00 Paus
 
15.15 Rikard Heberling, Elof Hellström och Samuel Richter presenterar mikroutställningarna Fanfar, fara eller fiktion. Avtryck efter folkfronten i Sverige och Att överta ett kulturarv. Från 1930-talets expressionismdebatt till Motståndets estetik.
 
15.30 Ingela Johansson diskuterar och presenterar mikroutställningen Konst som omsorg.
 
15.45 Christoffer Paues visar femton treor, ackompanjerade av en poetisk-politisk spekulation.
 
16.00 Jörgen Gassilewski, Kim West och Ellen Wettmark håller tre korta föredrag om Agentur, kulturens politik och förmedlingens förvittring.
 
16.45 Samtal
 
17.00 Paus
 
17.45 Beata Berggren, Jennifer Hayashida och Martin Högström presenterar, läser ur och diskuterar den mailbaserade tidskriften frontpoesi, den senaste fasen i de mindre poesipublikationernas långa revolution.
 
19.15 Paus
 
20.15 Jörgen Gassilewski sätter upp Bertolt Brechts pjäs Vad kostar järnet?, om Sveriges ”neutrala” malmhandel med Nazityskland under åren kring krigets utbrott, med scenbild av Samuel Richter.
 
21.00 Järnets kostnad (festligheter). DJ Pedram och DJ Kajsa.
Agenturs rapporter
Historien är inte slut (12 februari 1934): Mint den 17 september 2020 / online / 1|21 Press, 2021.
Vad kostar järnet?: Lulu-journalen nr 8, 2021.
Motattack: 1|21 Press, november 2021.
För mer information, se här.
 
Om Agentur
Agentur är en oberoende forskningsgrupp för kritisk kulturproduktion. Gruppen vägleds av ett ideal om social jämlikhet och strävar efter att uppfinna nya former, metoder, modeller och funktioner för progressivt kulturarbete i en ny, postdigital offentlighet och en förändrad, prekär arbetsmarknad. Agentur fungerar som en multidisciplinär kritik-byrå. Den driver långsiktiga forskningsprojekt kring frågor av allmänt intresse i en polariserad och fragmentariserad samtid. Bland Agenturs deltagare finns poeter, konstnärer, kritiker, forskare, formgivare och offentliga tjänstemän. Agentur driver 2020–21 forskningsprojektet Folkfronternas estetik.

Utopias and Visions: To Move the Mothership into the Institutions

Don Cherry, “Utopia and Visions,” Organic Music Society, 1973

 

“In 1971, Don and Moki were invited to bring their home to Moderna Museet’s ‘Utopias & Visions 1871–1981’ exhibition in Stockholm, where the family lived for almost three months inside a geodesic dome dressed in Moki’s fabrics.”
(Anton Spice, Frieze, April 2021: link)

 

Moki Cherry, Brown Rice, 1975 © Moki Cherry. Photo: Prallan Allsten/Moderna Museet

 

Moki Cherry by her sewing machine in the Dome during the exhibition Utopias and Visions at Moderna Museet 1971. Photo: Private

 

Organic Music on tour in schools around Sweden,1970s. Photo: Private