NOTHING / WILL HAVE TAKEN PLACE / BUT THE PLACE / EXCEPT / PERHAPS / A CONSTELLATION

NOTHING / WILL HAVE TAKEN PLACE / BUT THE PLACE
EXCEPT / PERHAPS / A CONSTELLATION

 

INGENTING / KOMMER ATT HA ÄGT RUM / UTOM RUMMET
FRÅNSETT / KANSKE / EN KONSTELLATION

 

Stéphane Mallarmé
“Un coup de dés jamais n’abolira le hasard” / “Ett tärningskast kan aldrig upphäva slumpen”
Dikter (Bilingual Swedish Edition, transl. Axel Englund)
ellerströms
Malmö, 2022