Tid för eftertanke

Frans Josef Petersson, Kunstkritikk
“Tid för eftertanke”, Frans Josef Peterson in Kunstkritikk (screendump 4/9 2023). ENGLISH VERSION BELOW.

[…]

“Konsthallarna och de mindre museerna tog intryck av Black Lives Matter, och satsar på rasifierade eller konstnärer med invandrarbakrund [sic].” Kunstkritikk, 23 August, 2023.
“Har svenskt konstliv fått en ny, mångfalds- och HBTQ+–certifierad «Jätteproppen Orvar» (ett uttryck som från början syftade på hur fyrtiotalistgenerationen tog allt syre på den svenska arbetsmarknaden under 1980-talet)?” Kunstkritikk, 23 August, 2023.

 

“Tid för eftertanke”, kunstkritikk.se
“Reflection Time Again,” kunstkritikk.com, (ENGLISH VERSION)

 

Frans Josef Petersson
Tid för eftertanke”
Kunstkritikk, 23 August 2023